Eesti delegatsioon osales Balti- ja Põhjamaade tippkohtumisel

Reedel, 18. jaanuaril osales Eesti delegatsioon Laine Randjärve juhtimisel Riias Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu tippkohtumisel, kus arutati ühiselt Euroopa Liidu Läänemere strateegiat ja sellest tulenevaid väljakutseid Balti- ja Põhjamaade koostööks. „Olulise küsimusena kerkib taas päevakorda, kuidas muuta meie riikide ühishäält Euroopa Liidus tugevamaks,“ selgitas Randjärv, lisades, et kõne all on ka küsimused, kuidas töötada edasi Valgevene suunal ja kuidas jätkata eelmisel aastal vastuvõetud Balti- ja Põhjamaade ühise tegevuskava elluviimist.

Balti- ja Põhjamaade koostööprioriteedid aastaiks 2012-2013 on muuhulgas tegevuskavade koordineerimine Euroopa Liidu suunal, Euroopa Liidu naabruspoliitika teostamine, Balti- ja Põhjamaade stabiilsete finantsturgude edendamine, innovaatilise ja konkurentsivõimelise regiooni arendamine, kultuuri- ja hariduspoliitikate suurem põimitus, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkondades koostöö tõhustamine jpt.

Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu iga-aastaste tippkohtumiste eesmärgiks on edendada riikide konkurentsivõimelisust ja jätkusuutlikku arengut regioonis, kutsudes süvendatud koostööle ka valitsustasandeid ehk Balti ministrite Nõukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Eesti delegatsiooni kuuluvad lisaks Laine Randjärvele veel delegatsiooni asejuht Aadu Must ning Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja Raul Mälk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.