Elu nagu LILL

Möödunud nädalal külastasin Alu Lasteaed- Algkooli. See on Raplamaal.
Kool on väike, aga tubli.

Ja kõigil seintel ilutseb ELULILL. Niisuguse nime andsin ma pildile, kus kroonlehtedena olid kirjas elu põhiväärtused – sallivus, hoolivus, vastutus, koostöö, lugupidamine, ausus, õiglus, eneseväärikus.

Tundub elementaarne. Alu kooliperele küll.

Aga kas ka meile kõigile?