ERRi valimisportaal

ERR on teinud Eurovalimiste kandidaatide tutvustamiseks eraldi teemalehe, kus väljas info kõigi kandidaatide kohta koos videointervjuuga. Minu oma saab kaeda siin: http://valimised.err.ee/v/euro_2014/kandidaadid/21de8131-aae1-4119-a6c3-f624be7752d0

Olen iga hääle eest südamest tänulik!