Laine Randjärv ja Raimons Vējonis arutasid Balti Assamblee 2014. aasta programmi ja koostööküsimusi

Täna, 23. mail kohtus Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Riigikogu I aseesimees Laine Randjärv Riias Balti Assamblee presidendi Raimonds Vējonisega, et arutada Balti Assamblee Eesti eesistumisprogrammi 2014. aastaks. Kõne alla tuli ka koostöö Põhjamaade, Beneluxi parlamendi, GUAMi Parlamentaarse Assamblee ning Visegradi riikidega.

„Eesti on praegu eesistujamaa Läänemeremaade parlamentaarses koostöös ja Lätil seisab see ees 2014. – 2015. aastal,“ selgitas Laine Randjärv. „ Mul oli võimalik jagada oma kogemusi ja näpunäiteid mitmetelt huvitavatelt üritustelt, kus olen eesistuja rollis viibinud, et levitada Läänemere regiooni „sinise kasvu“ jätkusuutliku arengu sõnumit,“ lisas Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht.

Eesti eesistumise ajal Balti Assamblees 2014. aastal peavad Balti riigid seisma silmitsi kõikide piirkondlike ja üleilmsete probleemidega ja Balti Assamblee koos Balti Ministrite Nõukoguga peavad praeguse aja probleemidega toimetulemiseks tõhusamalt tegutsema. „Eesistumise peamine ülesanne on aktiivselt kaasata Balti Assamblee tegevuskava elluviimisesse riikide parlamentide alatisi komisjone, Balti Ministrite Nõukogu, samuti rahvusvahelisi partnereid, soodustades seeläbi vastastikuste sidemete sõlmimist, aga ka teabe, kogemuste ja parimate tavade vahetamist,“ märkis Randjärv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.