Rahvusraamatukogu esitleb Eesti üldlaulupidude nootide digitaalkogu

Eesti rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR vahendusel saab üldsusele kättesaadavaks uus kollektsioon Eesti üldlaulupidude nootidest.

Nootide digiteerimise tellisid ja rahastasid Laine Randjärv ja Vello Salo, kelle soov oli võimaldada avalikkusele paremat juurdepääsu meie vaimse kultuuripärandi ühe olulisema traditsiooni peegeldajale – laulupidude repertuaarile, vahendasid Klassikaraadio kultuuriuudised.

Kollektsioon sisaldab ajavahemikus 1869-2009 toimunud 25 üldlaulupeo koorinoote. Digiteeritud on 168 rahvusraamatukogu noodikogus hoitavat laulupeonooti, mille hulgas on üldlaulupidudel osalenud kõigi kooriliikide lauluvihikud alates meeskooridest kuni mudilas- ja
valikkoorideni, samuti laulikud Nõukogude Eesti vene kooridele.

Lisaks üldlaulupidude nootidele sisaldub kollektsioonis Peterburis välja antud meeskoorinoot “Wanemuine kandle healed Eesti laulupühaks 1869”, mille Carl Robert Jakobson avaldas eesmärgiga pakkuda esimese eestlaste laulupeo repertuaari rohkem eesti algupäraseid koorilaule. Teatavasti kõlas esimesel üldlaulupeol vaid kaks Aleksander Kunileidi laulu, mis on avaldatud laulupeo üldjuhi Johann Voldemar Jannseni koostatud laulukogumikus “Eestirahwa 50-aastase Jubelipiddo-Laulud”.

Üldlaulupidude nootide digiteeritud kollektsioonis leiduvad ka ühe toimumata jäänud laulupeo, nimelt 1943. aastaks kavandatud, ent sõja tõttu ära jäänud Eesti XII tänu-üldlaulupeo sega- ja naiskoori lauluvihikud, mis ilmusid 1942. aastal. Seega peegeldavad 140-aastase perioodi jooksul peetud üldlaulupidude koorirepertuaari väljaanded ilmekalt eesti laulupidude ja koorikultuuri arengut.

Kollektsioon pakub huvitavat uurimismaterjali nii spetsialistidele kui ka kõigile koorilauluhuvilistele.

Digitaalkogu esitlus toimub 4. oktoobril rahvusraamatukogu muusikasaalis.

 

Allikas: ERR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.