Tag Archives: ravikindlustus

Kauaoodatud samm loomeinimeste terviseks

Ravikindlustuse seaduse muutmisega saavad vabakutselised loojad aastaid oodatud sotsiaalse kindlustunde, selgitas riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

Randjärv rääkis täna riigikogu kõnepuldis Reformierakonna fraktsiooni nimel esinedes, et ravikindlustuse seaduse muutmise pikaaegsete arutelude põhjus ei ole olnud mitte niivõrd poliitiline, kuivõrd tehniline.

Endine kultuuriminister selgitas, et loovisikute ning muudel aladel projektipõhiselt töötavate isikute sotsiaalmaksu summeerimine ravikindlustuse jaoks sai ministeeriumi toetuse juba 2011. aastal. Randjärve sõnul jõuti 2013. aastal kurbliku tõdemuseni, et haigekassa ning maksu- ja tolliameti andmebaasid ei ole ühildatavad ning pole selge, millise kindlustusliigi alusel võiks isikule ravikindlustust võimaldada.

„Õnneks on e-revolutsioon siiski kogunud jõudu ning andmebaaside tehnoloogiline võimekus kasvanud. Lahendust on leidmas ebaõiglane kohtlemine ning vastuolu põhiseadusega, kus iga vabakutseline loovisik, kes töötab erinevates kultuuriasutustes ega pruugi igal pool omada täiskoormust, peab enda sotsiaalsete garantiide tagamiseks ilmtingimata võtma ennast arvele füüsilisest isikust ettevõtjana,“ lausus riigikogu aseesimees.

Seadusemuudatusega täidetakse koalitsioonilepingus püstitatud eesmärk töötada välja lahendus vabakutselistele loovisikutele ja teistele ebaregulaarsete sissetulekutega isikutele sotsiaalsete garantiide tagamiseks.

Riigikogu peaks seaduse vastu võtma veel veebruaris. Vastuvõtmise järel hakkab see kehtima alates 1. jaanuarist 2016.