Tag Archives: Riigikogu

Toompea lossis avatakse näitus Puškini muuseum-kaitseala ainetel

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab esmaspäeval kell 14.30 Toompea lossi kolmandal korrusel näituse „Vabaõhumaalimine A. Puškini muuseum-kaitsealal 2013 – 2014,“ mille eestvedaja on Vene Kunstnike Ühendus Eestis.

„Mul on hea meel, et Vene kunstnike töödest on taas avatud näitus Toompea lossis pärast kaheaastast vaheaega. Tänane näitus on jätkuks eelmisele, mil eksponeeriti Aleksandr Puškini loomingu ainetel valminud maale. Puškin on moodsa vene kirjanduse rajajana läbi aegade andnud inspiratsiooni erinevate kunstiliikide esindajatele,“ ütles Randjärv.

Näitusel on 50 paremat kunstitööd rahvusvahelistelt projektidelt “Kuldne sügis Mihhailovskojes 2013” ja „A. Puškini muuseumi-kaitseala mõisade interjööri maalimine 2014”.

Näitus jääb avatuks 28. detsembrini. Sissepääsuks on vajalik pildiga isikut tõendav dokument.

Fotod näituselt 

Randjärv: meie ühine eesmärk on tugev ja ühtne Euroopa Liit

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv rõhutas esmaspäeval Mudel-Euroopa Parlamendi istungi avakõnes, et meie ühine eesmärk on tugev ja ühtne Euroopa Liit – Euroopa rahvaste ühendus, kus kõigil on oma kultuur ning ajalugu, mida nähakse omavahelises koostöös tähtsa väärtuse, mitte probleemina.

Riigikogus toimuval Mudel-Euroopa Parlamendi istungil arutavad 120 õpilast Euroopa Liidu suhteid Ukrainaga ja teevad kokkuvõtteid eelmisel nädalal töötanud kaheksa komisjoni tööst.

Randjärv toonitas, et tänasel päeval on Euroopas esiplaanil julgeoleku teema. „Seoses Ukraina sündmuste kiire ja ootamatu arenguga saame veel rohkem aimu ning teadmist sellest, kuivõrd oluline on kuuluda rahvusvaheliste organisatsioonidesse, kuivõrd olulised on demokraatlikud protsessid ning juhtimismudelid, kuivõrd oluline on rahvusvaheline koostöö,“ ütles Randjärv.

Randjärv andis ülevaate EL-i strateegia Euroopa 2020 viiest olulisest suunast ning tõi esile vajaduse vähendada noorte tööpuudust. Ta pakkus noortele välja ka aruteluteema, kas haridustee Eesti gümnaasiumiõppes võiks 12 aasta asemele olla organiseeritud 11 aasta kestel. „See võimaldaks täisealiseks saanuna asuda oma elu kohe korraldama – kas asuda kutseõppesse, kõrgkooli või tegema iseseisvaid samme tööturul,“ ütles Randjärv.

Samuti pidas Randjärv tähtsaks, et noored tegeleksid ettevõtluse ja rakenduslike erialadega. „Tuleviku Euroopa vajab järjest enam insenertehniliste erialade inimesi, ettevõtlikke ning majandusele tugevat alust loovaid inimesi,“ ütles Randjärv.

Lisaks EL-Ukraina edasiste suhete küsimusele arutatakse Mudel-Euroopa Parlamendi istungil EL-i julgeolekupoliitikast ja sekkumisest Kesk-Aafrika humanitaarkriiside lahendamisse, vabakaubandusleppe läbirääkimistest USA-ga, kodanike järele luuramise tingimustest ja piiridest, pikaajalisest energiapoliitikast, õiglasest kaubandusest ja rahvusvähemuste integratsioonist.

Mudel-Euroopa Parlament on Euroopa Parlamendi simulatsioonikonverents 15-19-aastastele noortele, mida korraldatakse Euroopa Liidu liikmesriikides. Eestis korraldab seda MTÜ Euroopa Maja, kelle eesmärk on tõsta noorte teadlikkust demokraatiast, kodanikuühiskonnast ja poliitiliste otsuste tegemise protsessist.

Fotod istungilt: http://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2014/Varia/Mudel-Euroopa+Parlament/

Laine Randjärv kohtus Ukraina diasporaa esindajatega

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtus esmaspäeval Riigikogus Ukraina diasporaa esindajate delegatsiooniga, kes saabusid Eestisse Euroopa Komisjoni programmi “Youth in action” raames.

“Eesti ukrainlased korraldavad igal aasta mitmeid kultuurisündmusi, millest võtavad osa külalised Ukrainast ja mujalt, viiakse läbi ka erinevate elualade õppereise Eestisse. Koostöös Ukraina kogukonnaga käib aktiivne ettevalmistustöö kuulsa ukraina kirjaniku Tarass Ševtšenko mälestusmärgi püstitamiseks Tallinnas. Loodetavasti ei jää Tarass Ševtšenko 200. aastapäeva tähistamine märkamatuks ka Eesti elanikele,” ütles Randjärv tunnustades Eesti Ukraina organisatsioonide kõrget aktiivsust.

Noored ukrainlased on pärit Prantsusmaalt, Serbiast, Tšehhi Vabariigist, Bulgaariast, Venemaalt, Valgevenest ja Ukrainast. Nad viibivad Eestis siinse Ukraina organisatsioonide assotsiatsiooni initsiatiivil. Kolme päeva jooksul õpitakse aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ning vahetatakse kogemusi kohalike rahvuskultuuriseltsidega.

Külalised esitasid küsimusi Riigikogu töö põhimõtete, valimiste süsteemi, Eesti kodakondsuspoliitika ning Europarlamenti valitud saadikute sidususe kohta Riigikogu tööga. Kohtumise käigus tuli jutuks ka poliitiline olukord Ukrainas. Randjärv rõhutas, et Riigikogu kutsub üles hoiduma vägivallast ning loodab demokraatlike ja rahumeelsete kokkulepete saavutamist osapoolte vahel.

Ukraina_3.02_2014

Randjärv annab ühiskonnaõpetuse tunde Paikuse ja Audru põhikoolides

Foto allikas: Paikuse Põhikooli koduleht

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv annab täna Pärnumaa töövisiidi käigus ühiskonnaõpetuse tunde Paikuse ja Audru põhikoolides, kus ta kohtub ka õpetajate ja koolijuhtidega. Samuti külastab ta Paikuse huvikooli.

Üle kümne aasta muusikaõpetajana töötanud Randjärve sõnul toovad kohtumised koolilastega mõlemapoolset kasu. „Ma külastan hea meelega erinevaid õppeasutusi, noortega on väga huvitav ühiskonnas toimuva üle mõtteid vahetada. Need kohtumised on alati meeli värskendavad ning õpetlikud ka iseendale,“ ütles Randjärv. Tema arvates igal koolil on oma nägu ja hing, mis on kujunenud õpilaste, õpetajate ja juhtkonna ühisest tegutsemisest ning tugineb ühistele väärtustele.

Pärast koolide külastamist kohtub Laine Randjärv Pärnu naisettevõtjate klubiga (BPW), et arutada naiste rolli üle ühiskonnaelus ja poliitikas.

foto võetud klubi Facebooki lehelt

Foto allikas: Pärnu naisettevõtjate klubi Facebooki leht