Tag Archives: ühiskond

Randjärv teeb loengusarja väärtuskasvatusest

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv teeb loengusarja väärtuskasvatusest Eesti koolides. Loengutega soovib Randjärv harida noori kodanikukasvatuse ja – kohustuste teemal, et Eestis kujuneks sallivam ühiskond.

„Esimene samm on üksteise märkamine ja lugupidamine teise inimese suhtes. Kui noored panevad üksteist tähele nii koolis, selle ümbruses või koduteel, siis kasvab turvatunne ja väheneb koolivägivald,“ selgitas Randjärv loengu põhimõtteid.

Randjärv peab oluliseks õpetaja ameti väärtustamist ning õpetaja ja õpilase vahelist suhet, kus probleemide tekkimine ulatub sageli perekonnani. „Vabakasvatusest ei tohi kujuneda kasvatamatus. Õpilasel ei ole ainult õigused, on ka kohustused, kuigi seda mõnikord paraku ei taheta tunnistada,“ ütles Randjärv.

Randjärv peab loenguid oma maakondlike töövisiitide raames. Täna on loeng Kose Gümnaasiumis Harjumaal.

Randjärv annab ühiskonnaõpetuse tunde Paikuse ja Audru põhikoolides

Foto allikas: Paikuse Põhikooli koduleht

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv annab täna Pärnumaa töövisiidi käigus ühiskonnaõpetuse tunde Paikuse ja Audru põhikoolides, kus ta kohtub ka õpetajate ja koolijuhtidega. Samuti külastab ta Paikuse huvikooli.

Üle kümne aasta muusikaõpetajana töötanud Randjärve sõnul toovad kohtumised koolilastega mõlemapoolset kasu. „Ma külastan hea meelega erinevaid õppeasutusi, noortega on väga huvitav ühiskonnas toimuva üle mõtteid vahetada. Need kohtumised on alati meeli värskendavad ning õpetlikud ka iseendale,“ ütles Randjärv. Tema arvates igal koolil on oma nägu ja hing, mis on kujunenud õpilaste, õpetajate ja juhtkonna ühisest tegutsemisest ning tugineb ühistele väärtustele.

Pärast koolide külastamist kohtub Laine Randjärv Pärnu naisettevõtjate klubiga (BPW), et arutada naiste rolli üle ühiskonnaelus ja poliitikas.

foto võetud klubi Facebooki lehelt

Foto allikas: Pärnu naisettevõtjate klubi Facebooki leht

Laine Randjärv: kui uuel erakonnal on pakkuda uus visioon, siis kindlasti on see teretulnud

Riigikogu asespiiker, Reformierakonna juhatuse liige Laine Randjärv leiab uue partei sündi kommenteerides, et kui inimesed mõtlevad kaasa, et Eesti paremaks saaks, siis on sellest võitnud kõik.

“Vasakpoolsete populistlik visioon on soov olemasolevat ümber jagada. Kui uuel erakonnal on pakkuda uus visioon, siis kindlasti on see teretulnud,” ütles Randjärv.

Randjärv tõdes, et Eestis saab iga kodanik asutada uue erakonna või liituda mõne juba ennast tõestanud erakonnaga. “Sisulise sõnumi loojatele ja edastajatele soovin kindlasti edu. Olgu siis erakonnas või mitte, kui inimesed mõtlevad kaasa, et Eesti paremaks saaks, siis on sellest võitnud kõik,” ütles Randjärv.

Erakonna asutamine pole Randjärve hinnnagul põhimõtteliselt eriti keeruline, kuid siiski ei tohiks see olla ainult uue erakonna loomise eesmärgil.

“Eestimaa inimestele on oluline teada ja tunnetada uue erakonna sisulist sõnumit,” kõneles Randjärv. “Mis on need uued ideed, mida juba tegutsevad erakonnad ja vabakond ei ole suutnud teostada?”

Randjärv luges enda sõnul ühe võrgustiku ideest, et “meil peab olema idee, milline on Eesti tulevikus”. “See on mu meelest kahjuks vaid tühi sisutu lause ja ei kanna endas riiki edasiviivat sisulist ideed,” oli ta kriitiline.

“Võib olla küsitakse, et milleks kordame oma väljaütlemistes pidevalt soovi hoida tänase valitsusega riigi asju ja rahandust korras?” rääkis Randjärv oma koduerakonna retoorikast. “Ikka selleks, et meie lapsed ei peaks meie võlgu tasuma. Soovime seda ellu viia koos töös ettevõtjatega.”

Kultuuriinimestega koos aga tahame seista meie juurte ja traditsioonide säilimise eest sellest paratamatult globaliseeruvas maailmas, lisas ka koorijuhina tuntud Randjärv.

Hinnates Delfi palvel “uusi tegijaid” poliitikas, meenutas Randjärv sooja huumoriga põhjust, miks Andres Herkel lahkus IRList. Tema tsitaat oli järgnev “minu ettepanekute takerdumine lõpmatusse arutamisse ja kooskõlastamisse häiriks mind”.

“Kummaline, et uut erakonda luues ei kanna Herkel diskussiooni oma ideede teemal,” imestas Randjärv.

Kristiina Ojulandi käike ei soovinud Randjärv kommenteerida. Tema sõnul on teada, et Ojuland käib pea kõigist olemasolevatest erakondadest, sealhulgas ka Reformierakonnast oma loodavale parteile toetajaid otsimas.

“Küllap siiski inimesed mäletavad, miks ja millisel viisil ta meilt lahkuma pidi,” tuletas Randjärv meelde Ojulandi suvist erakonnast väljaheitmist. “Kas see on hea platvorm uue erakonna sünniks, hinnaku igaüks ise.”

Randjärv: Eesti muutub iga aastaga tolerantsemaks

Eesti Inimõiguste Keskus ja Eesti Pagulasabi tähistasid Estonia talveaias ülemaailmset inimõiguste päeva heategevusliku vastuvõtuga «Pagulaste toetuseks».

Avakõne pidas riigikogu aseesimees Laine Randjärv. Osalejate seas oli hulk välisdiplomaate, näiteks Saksa suursaadik Christian Matthias Schlaga, Poola suursaadik Grzegorz M. Poznański, Itaalia suursaadik Marco Clemente jt. Heategevusliku vastuvõtuga koguti annetusi pagulastele suunatud majutus- ja koolituskeskuse avamiseks Tartus.

Tallinncity uuris Laine Randjärvelt, kui tolerantsed eestlased pagulaste suhtes on – vaata videointervjuud: http://www.tallinncity.ee/2626198/randjarv-eesti-muutub-iga-aastaga-tolerantsemaks

Laine Randjärv: Reformierakond on olnud mõnda aega kaitseasendis

Riigikogu asespiiker ja Reformierakonna juhatuse liige Laine Randjärv leiab seoses erakonnakaaslase Andrei Korobeiniku väljaütlemistega kommunikatsiooni küsimuses, et partei on olnud mõnda aega kaitseasendis ja tahaplaanile on jäänud debatt Reformierakonna poliitika sisu üle.

Randjärv on nõus Korobeiniku väitega, et ühiskonnas on kahjuks jäänud tahaplaanile debatt Reformierakonna poliitika sisu üle.

“Põhjusel, et erakond on olnud pikka aega rünnakute all, oleme olnud mõnda aega kaitseasendis ning vaatamata sisulistele aruteludele, mis erakonnas toimuvad, ei ole need olulised teemad suhtekorralduslike küsimuste kõrval suutnud tõusta tähelepanu keskpunkti,” põhjendas Randjärv.

Erakonna reiting on Randjärve sõnul dünaamiline näitaja, mis ei saa olla ilmtingimata tegutsemise eesmärk.

“Oluline on siiski keskenduda sisulisele tööle,” sõnas Randjärv. “Madal reiting ei rõõmusta kindlasti kedagi, kuid tõsiasi on ka see, et mitte ükski erakond ei suuda olla pidevalt populaarsuse edetabeli tipus.”

Randjärv lisas et teadlased on neid tendentse analüüsinud ning leidnud ka seaduspärasuse, kus valitsuserakond on enamasti valimistevahelise perioodi kolmanda kolmandiku alguses oma madalaimas seisus. Selleks hetkeks on tehtud ka rida poliitilisi otsuseid, mis ei pruugi olla meelepärased, aga on vajalikud, lisas Randjärv.

Randjärv leiab, et praeguses olukorras, kus ühiskonnas kiidetakse neid, kes pakuvad populistlikult tasuta asju, ütlemata sealjuures seda, et need maksame tegelikult me kõik solidaarselt kinni, peab võimul olev Reformierakond keskenduma liberaalsete väärtuste kaitsmisele.

“Jätkuvalt on tähtis arendada ettevõtluskeskkonda, mis on meie jõukuse selgroog ning mis võimaldab toetada pehmeid valdkondi, ilma milleta ei püsi ükski riik,” ütles Randjärv.

Riigikogust Rein Langi naasmisel lahkunud Andresi Korobeinik ütles intervjuus Maalehele, et Reformierakond peab läbi tegema sisemise puhastuse, ja kes end liberaalses maailmavaates hästi ei tunne, peaks uue erakonna leidma.

Korobeinik leidis, et Reformierakond peab oma liberaalset ideoloogiat rohkem esile tõstma ja seda paremini kommunikeerima. Tema hinnangul ei ole Reformierakond iseenesest arrogantne erakond, kuid seal olevad liikmed on väga erinevad inimesed ja asi on kinni isiksustes.