KANDIDEERIN Harju- ja Raplamaal

Kandideerin Riigikokku, sest mul on tahtmist ja teadmisi, kannatlikkust ja koostöövalmidust, et poliitika kaudu ja selle abil panustada Eesti elu jätkuvale tõusulainele.

Olen ema ja vanaema, olen elukutselt muusikaõpetaja. Poliitikas olen tegutsenud 12 aastat – alustanud kohalikus omavalitsuse abilinnapea ja linnapeana, jätkanud vabariigi valitsuses ja riigikogus.

Mu senine elukogemus on oluline tegemaks poliitikas tasakaalustatud ja inimeste erinevaid vajadusi  arvestavaid otsuseid.

Pean väga oluliseks Reformierakonna plaane panustada huvitegevusse – võimaldada lastele ja noortele tasuta sissepääs riigimuuseumidesse ja riigi osalusega sihtasutustesse; väärtustada koorijuhtide tööd, et meie laulupidude traditsioon kestaks ja jätkuvalt arendada loomamajanduse valdkonda, õpetades noortele juba maast madalast ettevõtlikku ellusuhtumist.

Leian, et on ääretult vajalik, et poliitiliste otsuste tegemisse oleks kaasatud rohkem naisi.

Naised ei ole poliitikas meestest paremad või halvemad, me oleme lihtsalt teistsuguse lähenemisega mitmetesse küsimustesse, empaatilisemad ning tasakaalustavad – otsused sünnivad koostöös, otsitakse ning leitakse kompromisse. Üle poole Eesti elanikkonnast moodustavad naised. Et naisi huvitavad teemad (üksikvanemad, eakate või puuetega inimeste hooldusküsimused) jõuaksid vajalike otsusteni, on tarvis, et otsustamise juures kõneleks elukogemus.

Kandideerin Riigikokku Harju- ja Raplamaal, siin on minu esivanemate juured. Alates 1710. aastast on teada mu kauge esiisa, kes elas Alu mõisa maadel, olles mõisa teenistuses. Olen lapsena veetnud enamus suvesid Kädval ja Kehtnas, kus elasid mu vanaisa ja tädi. Seal käisin karjas ja õppisin lehmalüpsmist, seal teenisin peedipõldu kõblates oma esimese päris palga. Juuru kirikus on leeris käinud minu vanaema. Hagudi koolis õppis minu isa.

Endise kultuuriministrina ning praeguse koorijuhina rõõmustab mind, et Raplamaa on muusikute ja kultuuriinimeste tore kasvulava. Siin toimetavad tublid koorid ja näiteringid, korraldatakse Eesti kultuurielu jaoks olulisi sündmusi. Rapla kirikus alguse saanud kirikumuusika festival on muutunud traditsiooniliseks ning mõjukaks ettevõtmiseks.

Oma tööalasest kogemusest pean oluliseks Vanemuise Kontserdimaja rajamist ja käivitamist, tööd Tartu linnapeana, mil sai algatatud palju linna ja regiooni arenguks olulisi algatusi – Tartu lennujaama kaasaegne ehitus euroopa vahendite toel, uued sillad Tartus ja ringteel, kirikute taastamine, koolide süsteemi korrastamise algus Tartu linnas, mis tänaseks on ka edukalt realiseerunud, Tartu linna maailma kultuurikaardile viimine – rahvusvaheliste Hansapäevade traditsiooni loomisel osalemine.

Kultuuriministrina seisin majanduses keerulisel ajal selle eest, et laulupeotraditsioon ja laulupeoliikumine kestaks, et kultuuriasutusi sulgema ei peaks.

Minu senised tegemised peale kõrgkooli lõpetamist: Elleri muusikakoolis õpetaja 1985-1998; Vanemuise Kontserdimaja loomine ja ülesehitamine 1998-2002; Tartu linnavalitsuses kultuuri- ja hariduse valdkonna abilinnapea 2002-2004; Tartu linnapea 2004-2007; EV kultuuriminister 2007-2011; Riigikogu aseesimees 2011-2015. Kultuurikomisjoni esimees (2015-2016) ja käesoleval ajal aseesimees. Kõikides nimetatud ametites on olnud häid võimalusi panustada Eesti ellu – seda nii arendavate ideede kui ka käegakatsutava ja silmaga nähtava abil.

Isiklikus elus on olulisim, et olen ema ja vanaema. Mul on 2 täiskasvanud tütart (Marit 32 ja Liine 28). Vanem on omakorda kahe pisipõnni ema ja töötab oma pere ettevõttes, mis annab tööd Jõgeva linnas umbes 100-le inimesele.

Siit leiate minu kirjutatud arvamusartikleid ja ülevaadet tööga seotud sündmustest